Reglement

Aansluiting + inschrijving

Door het betalen van het lidgeld gaan de judoka’s en de ouders akkoord met het intern reglement.
Het lidgeld dient, onafgezien van het aantal afwezigheden (ernstige ziekte uitgesloten) voor een volledig sportjaar betaald te worden, hetzij per jaar, hetzij per half jaar. En dit na de twee eerste gratis proeflessen.


Jeugdleden

 • Gebruik de aangeleerde vechttechnieken enkel in de club, en nooit daarbuiten.
 • Heb respect voor jezelf, je medesporter, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
 • Kamp volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.
 • Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van je medesporters door het verzorgen van je persoonlijke hygiëne (gewassen, nagels van handen en voeten kort houden, proper gewassen judopak zonder scheuren of gaten) en geen potentieel kwetsend materiaal dragen (horloges, sieraden, juwelen…).
 • Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.
 • De trainingen die bezig zijn niet storen.
 • Bij het betreden of het verlaten van de judomat, zal er steeds op een kalme en waardige manier worden gegroet.
 • Om de judoles voor het einde te mogen verlaten, vraagt men steeds toestemming aan de lesgever/trainer, voor de aanvang van de les.
 • Om de mat, voor gelijk welke reden, te mogen verlaten, vraagt men toelating aan de lesgever/trainer.
 • Als men te laat op de les komt, zal men de trainer gaan groeten om zich te verontschuldigen.
 • Het is verboden snoepgoed of kauwgom te eten op de judomat.


Trainers/coaches

 • Pas het materiaal en de trainingsinhouden aan zodat sparring gebeurt met gelijkwaardige sporters, zowel qua niveau, gewicht als leeftijd.
 • Wees er je van bewust dat je als trainer/coach een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor wat je aanbrengt.
 • Wijs je sporters op het belang van veiligheid door het verbieden van het dragen van potentieel kwetsend materiaal (sieraden, horloges, …) en creër veilige trainingsomstandigheden.
 • Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de sporter tijdens de training/wedstrijd. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht een neem je verantwoordelijkheid hierin op.
 • Reageer correct op onaangepast gedrag.
 • Laat de veiligheid en gezondheid van je sporters primeren op de sportieve prestaties door voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen.
 • Respecteer steeds de beslissingen van scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts en breng dit over op alle sporters.

Ouders

 • Supporter positief op wedstrijden door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat. Positieve stimulans is van groot belang.
 • Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider en het trainen aan de trainer.
 • Wees er bewust van dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.
 • Leer je kind om de regels van de sport na te leven en de regels van de fair play in acht te nemen. Reageer op onaangepast gedrag.
 • Zie er op toe dat je kind de aangeleerde technieken enkel in de club gebruikt, en nooit daarbuiten.
 • Zie toe op de persoonlijke hygiëne van je eigen kind.
 • Gelieve allerhande juwelen bij je kind uit te doen alvorens het de mat betreedt.
 • Bij het kijken naar de trainingen, gelieve het zaalreglement te respecteren.
 • Gelieve, indien men de trainingen bijwoont, dit in stilte te doen en de judomat niet te betreden.